Quick Check

Je aansluiting is de SSHnet-outlet in de muur. Je kunt hieraan niet zomaar zien of die al dan niet werkt.

Controle outlet

Doe bij problemen de kruistest:

Als je een eigen router aangesloten had op de SSHnet outlet, kan het zijn dat de netwerkpoort tijdelijk is uitgeschakeld omdat de router netwerkproblemen veroorzaakte. De poort wordt dan weer actief na 4 uur. Wacht daarom in zo’n geval 4 uur voor het vervolg van de kruistest.