CERTssh

De helpdesk functie wordt uitgevoerd door CERTssh.
CERTssh is een organisatie van en voor de bewoners. De leden zijn bewoners van een van de SSHnet complexen met kennis van en interesse in computernetwerken.
CERTssh wordt vanuit SSH ondersteund door een coördinator, die de planning en de dagelijkse gang van zaken organiseert en bewaakt.

 CERTssh controleert in nauwe samenwerking met de netwerkbeheerder en gelieerde organisaties zoals SURFcert de operationele beschikbaarheid van SSHnet en neemt actie in het geval van incidenten zoals virus verspreiding of denial-of-service aanvallen.