Eigen netwerk op je kamer

Alle op de CPE aangesloten apparatuur bevindt zich in jouw persoonlijke netwerk. Indien je bijvoorbeeld een netwerkschijf hebt aangesloten op LAN1, kan je daar dus in principe ook bij met je laptop als die via Wi-Fi is verbonden.
Je apparatuur is beveiligd tegen toegang ‘van buitenaf’, net zoals bij een normale ‘consumenten’ internetaansluiting.