Escalatieproces Helpdesk SSHnet

  • Bewoner laat aan Helpdesk SSHnet weten dat hij/zij niet tevreden is of een klacht wil indienen

Medewerker SSHnet doet z’n best probleem voor bewoner op te lossen maar dit lukt niet altijd. Dan kan er alsnog door de bewoner een klacht worden ingediend bij de Helpdesk SSHnet.

  • Bewoner laat aan SSH weten dat hij/zij een klacht heeft over internet/ IPTV etc.

SSH laat coördinator Helpdesk SSHnet weten dat er een klacht is binnengekomen bij de SSH over de internet/IPTV, etc.

Coördinator Helpdesk SSHnet zoekt uit hoe en waarom klacht is binnengekomen aan de hand van binnengekomen ticket en of klacht wel of niet terecht is. Coördinator geeft informatie aan contactpersoon van SSH voor de Helpdesk SSHnet hoe gang van zaken is verlopen.

  • Bewoner laat aan SSH weten dat hij/zij een klacht heeft over dE helpdesk

SSH laat coördinator Helpdesk SSHnet weten dat er een klacht is binnengekomen bij de SSH over de Helpdesk of medewerker van de Helpdesk SSHnet.

Coördinator Helpdesk SSHnet zoekt uit hoe en waarom klacht is binnengekomen aan de hand van binnengekomen ticket en of klacht wel of niet terecht is. Coördinator geeft informatie aan contactpersoon van SSH (Muriel Levering) hoe gang van zaken is verlopen. SSH bepaalt actie.

Ingeval coördinator Helpdesk SSHnet niet beschikbaar/bereikbaar is wordt deze vervangen door vervanger.