Fair Use

Bij de huurovereenkomst ben je akkoord gegaan met de gebruiksvoorwaarden van SSHnet.

Je kunt je internetaansluiting ‘gewoon’ gebruiken, maar je moet andere bewoners niet hinderen (overmatig gebruik), in gevaar brengen (virussen) of storingen veroorzaken in het netwerk (verkeerde netwerkinstellingen).

Zoiets kan gebeuren ook zonder dat je je dat bewust bent, bijvoorbeeld als je computer besmet is met ‘malware’.
 

In voorkomende gevallen kan je aansluiting (tijdelijk) in quarantaine worden gezet. In je browser zie je dan een pagina met aanwijzingen.

 
Privacy policy:
Cert SSH doet niet aan inhoudelijke monitoring van het netwerkverkeer, het enige dat CertSSH doet is informatie doorsturen en het detecteren van mogelijke malware-besmettingen met behulp van een geautomatiseerd systeem.
 
Voor meer informatie, voorbeelden en procedures zie:

Fair Use Policy:  uitleg en voorbeelden van ongewenst gebruik

Netload: inzage in je netwerkgebruik

Gebruiksvoorwaarden: formele gebruiksvoorwaarden SSHnet

Klachtenprocedure: procedure voor het indienen van klachten