SSHnet algemeen

Heb je een internetaansluiting via SSHnet? (zie SSHnet complexen) Lees anders verder bij overzicht Internetvoorzieningen.

Algemeen

In je kamer is een aansluitkastje (‘CPE’) met het SSH logo. Het kastje heeft 3 poorten voor een netwerk-kabel en een vierde poort waarop de set-top box (STB) voor de TV kan worden aangesloten.

Op de complexen: Biltstraat, Enny Vredelaan, Kariboestraat, Reestraat en Sequoia zijn geen STB’s. Hier wordt geen TV aangeboden via de SSH. 

Ook geeft het kastje een Wi-Fi verbinding voor gebruik op je kamer. Het standaard Wi-Fi wachtwoord staat op het kastje. Zie verder quick start guide SSHnet.

Het kan zijn dat jouw kamer nog niet voorzien is van een CPE. Lees dan verder bij oude aansluiting SSHnet.

 Geen verbinding?

Krijg je geen verbinding met het Internet? Dat ligt nogal eens aan (de instellingen van) je eigen apparatuur. Volg het stappenplan problemen oplossen.
Kom je voor het eerst in je kamer, dan kun je er tegenaan lopen dat de SSHnet-outlet op de muur is stuk getrokken toen de vorige bewoner aan het verhuizen was. Zie verder bij de checks in het stappenplan.

 Fair use en Quarantaine

Je kunt je internetaansluiting ‘gewoon’ gebruiken, maar je moet andere bewoners niet hinderen (overmatig gebruik), in gevaar brengen (virussen) of storingen veroorzaken in het netwerk (verkeerde netwerkinstellingen).
Zoiets kan gebeuren ook zonder dat je je dat bewust bent, bijvoorbeeld als je computer besmet is met ‘malware’.
In voorkomende gevallen kan je aansluiting (tijdelijk) in quarantaine worden gezet. In je browser zie je dan een pagina met aanwijzingen.
Zie Quarantaine voor meer informatie.

 Informatie